Лесно заваряване на чугун
  • Viki Max
  • 22.10.2018

Чугунът продължава да е широко използван материал, защото е относително евтин и като материал лесно се поддава на формировка. От друга страна, той има и негативни качества като например крехкост и чупливост. Но този материал подлежи и на възстановяване. Чугунът лесно се заварява, но трябва да се съобразяваме с проблемите, произтичащи от начина на поглъщане…