Какво трябва да знаем за ATV
  • Viki Max
  • 14.02.2020

Какво е ATV Теренно превозно средство (ATV) е дефинирано като моторизирано извънградско превозно средство, проектирано да пътува на четири гуми. ATV се подразделят на два типа, определени от производителя. ATV тип I са предназначени от производителя за използване от един оператор и без пътник. ATV тип II са предназначени от производителя за използване от оператор…

Работа с моторни коси / храсторези
  • Viki Max
  • 14.01.2019

Масовите храсторези и моторни коси се използват за косене предимно на трева, както и тънки храсти, но ако искате да режете по-дебели и по-гъсти треви трябва да им прикачите нож за косене. Ножовете се различават по външен вид и по размер, като най-често срещаният вид ножове имат равно отдалечени 3 или 4  на брой режещи зъби и…

Да изберем генератор за ток
  • Viki Max
  • 05.01.2019

Видове приложения:За да определите кой тип генератор е подходящ за Вашите нужди, първо определете категорията на „натоварване“ на уреда. Има три вида натоварване:РЕЗИСТИВНО НАТОВАРВАНЕРезистивното е от най-простите натоварвания, които можете да свържете с генератор. Те имат стабилна консумация на енергия (не е необходима допълнителна мощност при стартиране). Производителността на уреда не зависи от качеството на…

Приложение на водните помпи
  • Viki Max
  • 07.11.2018

Приложенията на водните помпи са многобройни и разнообразни, което често поставя на изпитание правилния избор на помпата. Задачата се усложнява допълнително и от това дали изпомпваната вода е чиста или замърсена с различни примеси, включително с пясък и по-едри твърди включвания с големина, достигаща дори до размерите на чакъл. Затова ще направим кратък преглед на…

Лесно заваряване на чугун
  • Viki Max
  • 22.10.2018

Чугунът продължава да е широко използван материал, защото е относително евтин и като материал лесно се поддава на формировка. От друга страна, той има и негативни качества като например крехкост и чупливост. Но този материал подлежи и на възстановяване. Чугунът лесно се заварява, но трябва да се съобразяваме с проблемите, произтичащи от начина на поглъщане…